UPR KHAKI SKORT

$18.00
  • All grades
  • Girls khaki skort
  • 65% Poly, 35% Cotton 
  • Sizes: 3 - 28
SKU: 022-525-81-092-003